Heb je de 4 stappen doorlopen dan is het tijd om je eerste dosis PrEP te nemen. Een spannend moment.
Hieronder lees je hoe je veilig en verantwoord PrEP slikt.
Mensen met een piemel

                     Als je trans bent en hor­mo­nen gebruikt, scroll dan door naar onder.

  • Neem de eerste keer 2 pillen en vanaf dat moment 1 pil elke dag.
   Twee uur na die eerste dosis ben je bescher­md tegen hiv.
   (Begin je op de eerste dag liev­er met 1 pil? Dat kan ook, je bent dan nadat je 5 dagen PrEP hebt gebruikt bescher­md tegen hiv.)

 

  • Wil je stop­pen met PrEP, bli­jf dan elke dag een pil slikken tot min­i­maal dagen nadat je voor het laatst seks hebt gehad zon­der condoom. 

 

  • Start je ver­vol­gens weer met PrEP hou dan ditzelfde schema aan. (Dus: dag één 2 pillen en dan ver­vol­gens elke dag 1 pil tot 2 dagen na de laat­ste seks)

 

  • Voordeel van dagelijks slikken:
   door de rou­tine vergeet je min­der vaak je pil te slikken en kun je ook op onverwachte momenten seks hebben.

 

  • Voordeel van ‘ron­dom de seks’ slikken:
   als je niet veel seks hebt, of je weet je seks goed te plan­nen, ben je goed­kop­er uit en hoef je in totaal min­der pillen te slikken. Let wel: PrEP ‘ron­dom de seks’ is niet geschikt voor mensen die soms (bijvoor­beeld in een dronken bui) wel eens onge­p­land seks hebben zon­der condoom.
Mensen met een vagina

PrEP heeft langer nodig heeft om in de vagi­nawand door te drin­gen. Als je ont­van­gende vagi­nale seks hebt is het advies daarom om vóór de seks eerst 7 dagen 1 pil per dag te slikken en dan een dagelijks schema aan te houden.

Wil je weer stop­pen met PrEP, zorg er dan voor dat je de laat­ste pil 7 dagen na je laat­ste seks neemt.

Start je ver­vol­gens weer met PrEP, houd dan ditzelfde schema aan. Dus eerst 7 dagen slikken vóór de seks en dan dagelijks tot 7 dagen na de laat­ste seks.

Heb je wel een vagi­na maar alléén ont­van­gende anale seks? Volg dan de adviezen en het schema voor mensen met een piemel.

Als je hormonen gebruikt als trans persoon

Het gebruik van PrEP heeft geen invloed op je hormoonbehandeling.

Ander­som kun­nen de hor­mo­nen die trans vrouwen gebruiken de hoeveel­heid PrEP in je lichaam wel een beet­je ver­la­gen. PrEP is in dat geval nog steeds net zo effec­tief als je het dagelijks neemt. Alleen PrEP slikken ron­dom de seks is echter niet geschikt voor trans vrouwen. Het advies is ook om vóór de seks eerst 7 dagen 1 pil per dag te slikken. En als je wilt stop­pen met PrEP na je laat­ste seks nog 7 dagen 1 pil te nemen.

De hor­mo­nen die trans man­nen gebruiken hebben geen invloed op de hoeveel­heid PrEP in je lichaam. Voor veel trans man­nen is om andere rede­nen alleen dagelijks PrEP slikken geschikt. Zie hier­voor o.a. de adviezen voor mensen met een vagi­na.

Bijwerkingen

De meeste mensen ervaren geen bijw­erkin­gen van PrEP

Som­mige mensen hebben direct na starten last van een of meerdere van de vol­gende klacht­en: mis­selijkheid, diar­ree, lev­endi­ge dromen, hoofd­pi­jn of moeheid.

Na enkele weken PrEP te gebruiken gaan deze klacht­en over bij een deel van deze mensen. Dit geldt voor dagelijks, maar ook voor gebruik ron­dom de seks. Bij som­mige mensen houden de klacht­en aan en kan het reden zijn om te stop­pen met PrEP.

Op controle

BELANGRIJK: GEBRUIK NOOIT PrEP ALS JE NIET 100% ZEKER BENT DAT JE HIV NEGATIEF BENT
  • VÓÓRDAT je begint met PrEP, en een maand nadat je begonnen bent met PrEP, laat je je testen op:
   · Hiv
   · Nierfunctie

 

  • VÓÓRDAT je met PrEP begint laat je je ook testen op:
   · Chlamydia
   · Gonorroe
   · Syfilis
   · Hepati­tis B
   · Hepati­tis C

 

 • NÁDAT je begonnen bent met PrEP laat je je ELKE 3 MAANDEN testen op:
  · Hiv
  · Nierfunctie
  · Chlamydia
  · Gonorroe
  · Syfilis
  · Hepati­tis C
Kosten
Om kosten te besparen kun je tests voor hiv, chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en hepati­tis B gratis lat­en doen bij je lokale GGD of regel dit online via Test­lab van Man­tot­Man.

Testen van je nier­func­tie  kan meestal alleen bij de huis­arts en als je je bij de huis­arts ook laat testen op hepati­tis C kost je dit bij elka­ar mogelijk per keer ongeveer €15,- van je eigen risico.

Vanzelf­sprek­end kun je alle testen lat­en doen bij de huis­arts, maar de kosten voor soa-testen gaan van je eigen risi­co af. Reken een bedrag van ongeveer €210,- voor het hele pakket per keer. Ben je door je eigen risi­co heen, dan maakt het niet uit waar je de testen laat uitvo­eren, deze wor­den dan door je zorgverzek­er­ing vergoed.

Lees bij veel gestelde vra­gen meer over waarom deze testen noodza­ke­lijk zijn.

BELANGRIJK: Als je PrEP gebruikt, laat je dan ELKE 3 MAANDEN testen op hiv, nier­func­tie, chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en hepati­tis C.

Je kri­jgt geen nieuw recept mee van je arts als je deze testen niet hebt gedaan, dus het is belan­grijk dat je deze testen echt zelf bijhoudt en op tijd een nieuwe afspraak met je arts maakt.