Hier vind je een lijst huis­art­sen die het belan­grijk vin­den dat jij goeie PrEP-zorg kri­jgt. Je kunt alti­jd bij hen terecht als je in hun regio woont. Staat er geen huis­arts in jouw regio bij, dan kun je het proberen bij een huis­arts die ‘pas­san­ten’ accepteert. Ook zijn er online-dien­sten beschik­baar, zie onderaan.

Heb jezelf een huis­art­sen­prak­tijk, en wil je ook graag op deze lijst? Stu­ur ons dan een bericht.

FRIESLAND

- ZORGREGIO Leeuwarden:
Huis­art­sen­prak­tijk Kolthoff
J.H. Knoop­straat 6B
8933 GS Leeuwarden

praktijkkolthoff.nl
Zor­gre­gio — Leeuwar­den
Accepteert pas­san­ten? NEE

GELDERLAND

- ZORGREGIO Hattem:
Yuan Lin — Huis­art­sen­prak­tijk ’t Veen
Hoop­jesweg 3
8051 DB Hattem

tveen.nl
Zor­gre­gio — Hat­tem
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Leuth:
Frank Leurs — Huis­art­sen­groep Milbergen
Kerk­plein 6
6578 AN Leuth

milbergen.nl
Zor­gre­gio — Leuth
Accepteert pas­san­ten? JA
- ZORGREGIO Nijmegen:
Patrick Dielis­sen — HAP de Jonge Dielis­sen ten Broek
St. Agneten­weg 75A
6454 AT Nijmegen

huisartsenpraktijkjdb.uwartsonline.nl
Zor­gre­gio — Nijmegen
Accepteert pas­san­ten? JA

LIMBURG

- ZORGREGIO Venray:
Niels Rossen — Huis­art­sen MC Wieënhof
De Wieen­hof 1
5802 EZ Venray

huisartsenmcwieenhof.nl
Zor­gre­gio — Ven­ray
Accepteert pas­san­ten? NEE

NOORD-BRABANT

- ZORGREGIO Eindhoven:
Clema­tis Gezondheidscentra
Meerdere locaties
in Eindhoven

clematisgezondheidscentra.nl
Zor­gre­gio — Eind­hoven
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Uden:
Bas Moorthaemer — Medi­Park Huisartsen
Hyac­intstraat 3a
5402 ZG Uden

medipark.nl
Zor­gre­gio — Uden
Accepteert pas­san­ten? JA

NOORD-HOLLAND

- ZORGREGIO Amsterdam 101x:
Huis­art­sen­prak­tijk A.M. Heijnen
Koes­traat 5‑A
1012 BW Amsterdam

huisartsheijnen.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1011/1012
Accepteert pas­san­ten? JA
Pas­san­ten wor­den ook geac­cepteerd van buiten de zorgregio.
Huis­art­sen Oude Turfmarkt
Oude Turf­markt 151
1012 CG Amsterdam

oudeturfmarkt.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1012
Accepteert pas­san­ten? JA
Ritz — HAP Ritz
Sin­gel 261
1012 WG Amsterdam

huisartsritz.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1012
Accepteert pas­san­ten? NEE
Prak­tijk de Wetering
Derde Weter­ingdwarsstraat 6
1017 TC Amsterdam

de-wetering.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1017
Accepteert pas­san­ten? NEE
Medisch Cen­trum Czaar Peter
Czaar Peter­straat 8
1018 PR Amsterdam
medischcentrumczaarpeter.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1018/1019
Accepteert pas­san­ten: NEE
Aart Mede­ma — HAP Javaeiland
Azart­plein 45–47
1019 PA Amsterdam

javaeiland.praktijkinfo.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1019
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Amsterdam 103x:
Pieter Jan van Empel — Gezond­hei­d­s­cen­trum Buiksloterham
Dis­tel­weg 99
1031 HD Amsterdam

gzc-bsh.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1031
Accepteert pas­san­ten? JA
Heleen Boas-Neder­hof — Aster­weg Medisch Cen­trum Noord
Aster­weg 6
1031 HN Amsterdam

asterwegmc.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1031
Accepteert pas­san­ten? niet bek­end
Jasper Molken­boer — Prak­tijk Molkenboer
Klink­er­weg 71
1033 PK Amsterdam

praktijkmolkenboer.nl/
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1033–1036
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Amsterdam 105x/106x:
Rob Her­manussen — HAP Bos en Lommer
Bos en Lom­mer­plein 73b
1055 AD Amsterdam

hpbl.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1055–1056 / 1061 / 1063–1064
Accepteert pas­san­ten? NEE
Sha­di Gilani & Freek Slooter
Burg. De Vlugt­laan 115
1063 BJ Amsterdam

gilani-slooter.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1063–1064
Accepteert pas­san­ten? NEE
doccs Huis­art­sen Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam

doccs.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1057–1062 / 1064–1066 / 1068–1069 / 1075
Accepteert pas­san­ten? NEE
Mark de Kon­ing en Denise Vergeer
Hoofd­weg 176
1057 DC Amsterdam

huisartshoofdweg176.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1053–1054 / 1056–1058
Accepteert pas­san­ten? NEE
Inge Zijl­stra & Gar­rett Raven
Bel­lamy­plein 2
1053 AS Amsterdam

bellamyplein.uwartsonline.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1052–1054
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Amsterdam 107x:
Wim Ver­meulen — Huis­arts W.B. Vermeulen
Ger­ard Ter­borgstraat 46
1071 TP Amsterdam

Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1071
Accepteert pas­san­ten? JA
Jose Kruis­sel­brink — HAP Amsteldijk
Amsteldijk 154
1079 LG Amsterdam

hapamsteldijk.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1072 / 1073 / 1074 / 1078 / 1079 / 1091 / 1096 / 1097
Accepteert pas­san­ten? NEE
Leon Ver­est — HAP Rivierenbuurt
Waal­straat 58
1078 BX Amsterdam

huisartsrivierenbuurt.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1073 / 1074 / 1077 / 1078
Accepteert pas­san­ten? JA
Stel­la Zon­n­eveld — HAP Houben en Zonneveld
Schelde­straat 27
1078 GE Amsterdam

huisartsenscheldestraat.praktijkinfo.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1078
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Amsterdam 109x:
Chris­t­ian Wicke — Huis­art­sen Vrolikstraat
Vro­lik­straat 191E
1091 TW Amsterdam

huisartsenvrolikstraat.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1091
Accepteert pas­san­ten? JA
HAP Ams­ter­dam Oost
Vro­lik­straat 191E
1091TW Amsterdam

huisartsenamsterdamoost.nl
Zor­gre­gio — Inschri­jvin­gen momenteel gesloten
Accepteert pas­san­ten? NEE
Jose Kruis­sel­brink — HAP Amsteldijk
Amsteldijk 154
1079 LG Amsterdam

hapamsteldijk.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1072 / 1073 / 1074 / 1078 / 1079 / 1091 / 1096 / 1097
Accepteert pas­san­ten? NEE
Pieter Jan van Empel & Nina van der Veen — HAP Amstelkwartier
Amstelbest­straat 58
1096 GD Amsterdam

gzc-amstelkwartier.nl/
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 109x
Accepteert pas­san­ten? JA
Mar­gri­et Swart
Pas­cal­straat 10hs
1098 PB Amsterdam

huisartsenpraktijkswart.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 109x
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Amsterdam Zuidoost:
Addy van der Woude — Huis­art­sen ganzenhoef
Bijlmer­dreef 1071
1103 TT Amsterdam

huisartsenganzenhoef.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam Zuidoost
Accepteert pas­san­ten? NEE
Marie Hoger­vorst — Gezond­hei­d­s­cen­trum Reigersbos
Schon­er­wo­erd­straat 7
1107 GA Amsterdam
gezondheidscentrumreigersbos.praktijkinfo.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1106 / 1107
Accepteert pas­san­ten? NEE
doccs Huis­art­sen Ams­tel III
Pos­bankpad 2
1105 AV Amsterdam

doccs.nl
Zor­gre­gio — Ams­ter­dam 1101–1107
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Haarlem
Huis­art­sen­prak­tijk Te Slaa
Korte Spaarne 31
2011 AJ Haarlem

dokterteslaa.nl
Zor­gre­gio — Haar­lem
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Heemskerk / Beverwijk / Velsen Noord:
Tim Peeters — HAP Broekpold­er Tim Peeters
Steen­houw­er­skwarti­er 29A
1967 KD Heemskerk

huisartsenbroekpolder.nl
Zor­gre­gio — Heemskerk / Bev­er­wijk / Velsen Noord
Accepteert pas­san­ten? JA
- ZORGREGIO Kortenhoef / Graveland / Ankeveen:
W.M.D. Blokhuis — Huis­art­sen Hoflaan
Hoflaan 1
1241 XL Kortenhoef

huisartsenhoflaan.nl
Zor­gre­gio — Kor­ten­hoef / Grav­e­land / Ankeveen
Accepteert pas­san­ten? NEE

UTRECHT

- ZORGREGIO Nieuwegein:
Michiel de Vos — Huis­art­sen Zorg­plein Zuid
Rate­laar 38b
3434 EW Nieuwegein

mmdevos.praktijkinfo.nl
Zor­gre­gio — Nieuwegein-Zuid
Accepteert pas­san­ten? NEE

 

- ZORGREGIO Utrecht:
Peter Leusink — De Sek­suele Zaak
Mau­ritsstraat 100
3583 HW Utrecht
deseksuelezaak.nl
Zor­gre­gio — Utrecht
Accepteert pas­san­ten? JA
Patrick Verk­erk — Gezond­hei­d­scemtrum Lombok
J.P. Coen­hof 200
3531 KX Utrecht
gclombok.nl/huisartsen
Zor­gre­gio — Utrecht 3531–3534
Accepteert pas­san­ten? NEE
doccs Huis­art­sen Veilinghaven
Groen­mark­t­straat 37
3521 AV Utrecht
doccs.nl
Zor­gre­gio — Utrecht 3511–3513 / 3521–3523 / 3525–3527 / 3531–3533 / 3551 / 3582
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Zeist / Utrecht:
Erik Koel­ma — HAP van den Berg & Koelma
Kroost­weg 43
3704 EB Zeist

bergenkoelma.uwartsonline.nl
Zor­gre­gio — Zeist / Utrecht
Accepteert pas­san­ten? JA

ZUID-HOLLAND

- ZORGREGIO Den Haag:
Nicole Stevens — De Doc Huisartsen
Boom­sluiter­skade 299
2511 VJ Den Haag

dedoc.nl
Zor­gre­gio — Den Haag
Accepteert pas­san­ten? JA
Richard Star­mans — Gezond­hei­d­s­cen­trum Vaillantplein
Rrui­js­dael­straat 15
2525 AA Den Haag

Zor­gre­gio — Den Haag
Accepteert pas­san­ten? NEE
Bas van Beek — HAP Water­ingse Veld
Laan van Water­ing­seveld 224C
2548 CG Den Haag

huisartsenwateringseveld.nl
Zor­gre­gio — Den Haag
Accepteert pas­san­ten? niet bek­end
Nico­l­ine Pes-Veen­stra, Jens van der Weert en Hed­wig Vos — V&V Huisartsen
Nun­speet­laan 54
2573 HH Den Haag

venvhuisartsen.nl
Zor­gre­gio — Den Haag
Accepteert pas­san­ten? niet bek­end
Ver­e­na Dirkse en Jis­va Vellenga
Eisen­how­er­laan 81
2517 KK Den Haag

huisartsenpraktijkstatenkwartier.praktijkinfo.nl
Zor­gre­gio — Den Haag 2517, 2581–2585
Accepteert pas­san­ten? niet bek­end
- ZORGREGIO Leiden:
Patri­cia Bloem — Huis­artsen­cen­trum Leiden
Oost­erk­erk­straat 1
2312 SN Leiden

huisartsencentrumleiden.nl
Zor­gre­gio — Lei­den 2311–2312, 2315
Accepteert pas­san­ten? NEE
- ZORGREGIO Rotterdam:
Gezond­hei­d­s­cen­trum Rot­ter­dam Noord
Eras­musstraat 164
3035 LJ Rotterdam

zonboog.nl/gcrotterdamnoord
Zor­gre­gio — Rot­ter­dam 3032, 3035, 3036
Accepteert pas­san­ten? JA
Huis­art­sen­prak­tijk Biersteker-Gijsbers
Vis­sers­dijk 221
3011 GW Rotterdam

huisartsbg.nl
Zor­gre­gio — Rot­ter­dam
Accepteert pas­san­ten? NEE
Ari­enne Pameijer
Math­enesserdijk 491
3026 GK Rotterdam

holenpameijer.nl
Zor­gre­gio — Rot­ter­dam 3024–3026
Accepteert pas­san­ten? NEE

ONLINE

Soapoli-Online
Ver­goed­ing door zorgverzek­er­ing mogelijk met ver­wi­jz­ing van huisarts
soapoli-online.nl