PrEP­nu is met haar Out­reach team aan­wezig op grote feesten en even­e­menten om het algemene pub­liek en de met name poten­tiële PrEP gebruik­ers te informeren over PrEP. Door zicht­baar aan­wezig te zijn willen we ervoor zor­gen dat het begrip PrEP steeds beter geïn­te­greerd wordt in onze gemeenschap.

Wil je PrEP­nu uitn­odi­gen voor een Event? Stu­ur dan een mail naar Pro­mo­tion PrEPnu!

Waar vindt u binnenkort ons Outreach Team

Datum: Event: Plaats:
15-04-2022 COC COCK­tail+ Eind­hoven
30-04-2022 Fun­house Kingsday Ams­ter­dam
12-06-2022 Tropikali Fest Ams­ter­dam
18-06-2022 Roze Zater­dag Rot­ter­dam
18-06-2022 Cock­tail Fest Rot­ter­dam
25-07-2022 Roze Maandag Tilburg
30-07-2022 Pride Walk Ams­ter­dam
30-07-2022 Milk­shake Festival Ams­ter­dam
31-07-2022 Milk­shake Festival Ams­ter­dam
05-08-2022 Ams­ter­dam Canal Pride Ams­ter­dam
05-08-2022 Fun­house XXL Ams­ter­dam
27-08-2022 Pride Zwolle Zwolle
28-08-2022 Tropikali Sun­set Ams­ter­dam
10-09-2022 Street­heart Festival Kerk­straat Amsterdam
15-10-2022 Fun­house Ams­ter­dam
29-10-2022 Mei­jt Ams­ter­dam
10-11-2022 COC Sexy Side Church Ams­ter­dam
17-12-2022 Fun­house Christ­mas XL Ams­ter­dam