Algemene Vragen

Dit is nog niet geregeld. Achter de schermen zijn organisaties bezig dit mogelijk te maken.

Wanneer een recept wordt meegegeven aan een patient, kan de patient zelf bepalen waar hij zijn PrEP koopt. Momenteel zijn er grote prijsverschillen, wat niet wenselijk is voor de gebruiker. Door het recept mee te geven, kan de patient zelf zijn PrEP aankopen en op die manier de laagste prijs betalen.

PrEP als preventief medicijn wordt in Nederland nog niet vergoed door zorgverzekeraars.

Pre-exposure profylaxe (PrEP) is een preventieve behandeling met medicijnen die wordt gebruikt om een
hiv-infectie te voorkomen. PrEP bestaat uit het innemen van antiretrovirale medicatie door mensen die hiv-
negatief zijn maar een hoog risico lopen op hiv-besmetting, bijvoorbeeld door seksueel contact of het delen
van injectienaalden. De medicatie werkt door de replicatie van het hiv-virus in het lichaam te blokkeren,
waardoor de kans op infectie sterk wordt verminderd.

PrEP is bedoeld voor personen met een verhoogd risico op hiv, waaronder mannen die seks hebben met mannen, transgenders, sekswerkers en mensen met een hiv-positieve partner die geen virale onderdrukking
heeft bereikt. Het gebruik van PrEP in combinatie met andere preventieve maatregelen, zoals condooms en
regelmatige hiv-tests, biedt een uitgebreide bescherming tegen hiv-infectie.

De richtlijnen benadrukken het belang van goede begeleiding en regelmatige medische controles om de effectiviteit en veiligheid van de behandeling te waarborgen.

Bronvermelding:
• Nederlandse PrEP-richtlijn, versie 3, update 2022.

Verkregen van https://www.soaaids.nl/files/
2022-07/20220711-PrEP-richtlijn-Nederland-versie-3-update-2022.pdf

PrEP is zeer effectief in het voorkomen van hiv-infectie wanneer het correct en consistent wordt ingenomen.
Studies tonen aan dat PrEP het risico op hiv-infectie met meer dan 90% kan verminderen bij consistent gebruik . De effectiviteit is afhankelijk van therapietrouw; onregelmatig gebruik vermindert de bescherming aanzienlijk.

Bronvermelding:
• Nederlandse MDR PrEP – update 2022. (2022). PrEP richtlijn Nederland versie 3 update 2022.
Geraadpleegd van https://www.soaaids.nl/files/2022-07/20220711-PrEP-richtlijn-Nederland-
versie-3-update-2022.pdf
• World Health Organization. (2017). Implementation tool for pre-exposure prophylaxis (PrEP) of HIV infection. Geraadpleegd van https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/258508/WHO-HIV-2017.26-
eng.pdf?sequence=1 

De medicatie die meestal voor PrEP wordt gebruikt, is een combinatiepil van tenofovirdisoproxil en
emtricitabine (merknaam Truvada of generieke versies). Het kan dagelijks worden ingenomen of, voor MSM (en andere personen die uitsluitend aan anale seks doen), ook rondom seks (2-1-1 schema).

PrEP begint met beschermen na 7 dagen dagelijks gebruik. MSM of personen met uitsluitend anale seks
kunnen ook kiezen om de behandeling te starten met 2 tabletten tegelijk. In dat geval treedt de bescherming
al na 2 uur in.

Let op! Bij personen met (neo-)vaginale seks is het niet mogelijk om sneller beschermd te zijn met een start
dosis van 2 tabletten tegelijk.

Bronvermelding:
• Nederlandse MDR PrEP – update 2022. (2022). PrEP richtlijn Nederland versie 3 update 2022.
Geraadpleegd van https://www.soaaids.nl/files/2022-07/20220711-PrEP-richtlijn-Nederlandversie-
3-update-2022.pdf
 

PrEP kan worden gestopt en later opnieuw worden gestart. Het is echter belangrijk om dit op een veilige
manier te doen, rekening houdend met de volgende aandachtspunten:

Stoppen met PrEP:
1. Na anale blootstelling: Het advies is om ten minste 2 dagen na de laatste mogelijke blootstelling door te
gaan met PrEP .

2. Na vaginale blootstelling: Het advies is om ten minste 7 dagen na de laatste mogelijke blootstelling
door te gaan met PrEP.

Herstarten van PrEP:
1. Dagelijks gebruik: Begin met het dagelijks innemen van PrEP ten minste 7 dagen voor de verwachte
blootstelling aan HIV. Adviseer MSM of andere personen met uitsluitend anale seks om te starten met 2
tabletten tegelijk, zodat na 2 uur al bescherming optreedt.

2. Gebruik rondom seks: Begin met het innemen van 2 tabletten ten minste 2-24 uur voor de verwachte
blootstelling, gevolgd door 1 tablet 24 en 48 uur na de laatste blootstelling.

Aandachtspunten bij herstarten:
1. Hiv-test: Voer een hiv-test uit voordat de patiënt opnieuw begint met PrEP om er zeker van te zijn dat de
persoon hiv-negatief is. Dit is essentieel om het risico op het ontwikkelen van resistentie te
minimaliseren.

2. Therapietrouw: Bespreek het belang van regelmatige inname van PrEP om de effectiviteit te
waarborgen. Het ontwikkelen van een dagelijkse routine kan hierbij helpen.

3. Bijwerkingen en gezondheid: Controleer regelmatig op mogelijke bijwerkingen en monitor de
gezondheid van de gebruiker, inclusief nierfunctie en eventuele aanwezigheid van soa’s.

4. Alternatieve preventiestrategieën: Bespreek andere hiv-preventiestrategieën die kunnen worden
toegepast tijdens de stopperiode van PrEP.
Het is belangrijk om de begeleiding door een zorgverlener te continueren tijdens het stoppen en herstarten
van PrEP, om zo de veiligheid en effectiviteit te waarborgen.

Bronvermelding:
• Nederlandse MDR PrEP – update 2022. (2022). PrEP richtlijn Nederland versie 3 update 2022.
Geraadpleegd van https://www.soaaids.nl/files/2022-07/20220711-PrEP-richtlijn-Nederlandversie-
3-update-2022.pdf

• Nederlandse MDR PrEP – update 2022. (2022). Samenvattingkaart PrEP-richtlijn 03-06-2022.
Geraadpleegd van https://www.soaaids.nl/files/2022-10/samenvattingkaart-PrEPrichtlijn-
03-06-2022.def_.pdf

Ontdek meer