Join us want het Out­reach team van PrEP­nu heeft ver­sterk­ing nodig! Ook dit jaar wil PrEP­nu weer actief zijn bij veel LHBTI events in heel Ned­er­land. Denk aan fes­ti­vals, pride­walks, feesten of
infor­matiebi­jeenkom­sten. Om onze schree­uw voor een betere PrEP­zorg kracht bij te zetten, maar ook om de com­mu­ni­ty te informeren over PrEP en PrEPzorg.

Op 17 mei 2023 19:30 uur organ­is­eren wij ’s avonds een Out­reach infor­matie bijeenkomst in het pand van COC Ned­er­land in Ams­ter­dam. Hier gaan we in op de PrEP­zorg in Ned­er­land, over wat dat Out­reach werk nou eigen­lijk pre­cies inhoudt en nemen we de lijst met gep­lande events door. 

Ben je serieus geïn­ter­esseerd om ons Out­reach team te komen ver­sterken, dan ont­vang je na afloop van de bijeenkomst als welkom in ieder geval vrijkaart­jes voor de NZ Sauna en Club Church, bei­de in Amsterdam.
Wij vra­gen je om min­i­maal 4x per jaar beschik­baar te zijn voor inzet die meestal in het week­end plaatsvindt.

Aanmelding Outreach team PrEPnu

Naam(Vereist)
Komt op de infor­matie avond op 17 mei 2023(Vereist)
Ik ben min­i­maal 4 dagen per jaar beschik­baar(Vereist)
Toestem­ming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor val­i­datie­doelein­den en moet niet wor­den gewijzigd.