PrEP gebruiken? Lees hier hoe!

BELANGRIJK: GEBRUIK NOOIT PrEP ALS JE NIET 100% ZEKER BENT DAT JE HIV NEGATIEF BENT

LET OP: er zijn kosten aan PrEP ver­bon­den. Reken op €7,50 via de GGD, en op min­i­maal 20 euro per maand bij dagelijks gebruik via de huis­arts, afhanke­lijk van waar je je soa-testen laat doen.

Stap 1: Kies je arts

Om aan PrEP te komen heb je een arts nodig die het recept uitschrijft en tests voor je regelt. Hiervoor heb je drie opties:
  • Huis­arts
   Vraag je huis­arts om je PrEP voor te schri­jven. Hoewel de meeste art­sen de voorde­len van PrEP inzien, weten we uit ervar­ing dat som­mige huis­art­sen huiv­erig zijn om PrEP voor te schri­jven. Laat je niet ont­moedi­gen. Over­weeg sowieso om deze pro­fes­sionele PrEP richtli­jn uit­geprint mee te nemen naar je huis­arts. Hierin staat pre­cies beschreven wat je huis­arts moet doen om je op een goede manier te begelei­den.Vuistregel is: als je veel moeite moet doen om je huis­arts te over­tu­igen jou een PrEP recept voor te schri­jven, zoek een andere arts.

   PrEP­nu heeft een lijst huis­art­sen die zek­er bereid zijn PrEP voor te schri­jven. Bek­ijk hier die lijst. Als je op deze lijst geen huis­arts in je buurt kunt vin­den, probeer dan een arts te vin­den via een van onder­staande alternatieven.

   Nadeel van PrEP via de huis­arts is dat je deze dan moet kopen in de apotheek (± €30 / 30 pillen) en de SOA-testen die je via je huis­arts laat doen van het eigen risi­co van je zorgverzek­er­ing af gaan.

 

  • GGD
   Vanaf 1 augus­tus 2019 kun je voor PrEP-zorg en ‑ver­strekking terecht bij som­mige soapoli’s van de GGD. Grote voordeel: alles onder één dak, van je soa-testen tot het kopen van je PrEP. Ook is een maand PrEP hier een stuk goed­kop­er dan via de huis­arts, namelijk maar €7,50 per maand. De catch is dat er maar beperkt plek is. Deze PrEP is dus vooral voor mensen bedoeld die weinig te best­e­den hebben of als het via de huis­arts niet lukt.De soapoli van de GGD bij je in de buurt vind je hier.

 

 • Hiv behan­del­cen­trum
  Neem con­tact op met je dicht­st­bi­jz­i­jnde hiv behan­del­cen­trum. De hiv-spe­cial­is­ten kun­nen PrEP voorschri­jven als je huis­arts niet mee wil werken. Door­dat de hiv-spe­cial­ist duur is kost dit wel sowieso je eigen risi­co. Ook heb je een ver­wi­jz­ing nodig van je huis­arts. Vraag hulp aan de hiv-spe­cial­ist als je huis­arts niet wil meewerken.
Kom je er niet uit, stu­ur ons een bericht.
Stap 2: Laat je testen

Er zijn een aantal tests die je moet ondergaan voordat je met PrEP begint. Deze tests moet je vervolgens ook regelmatig herhalen tijdens PrEP gebruik. Waar moet je je op laten testen:
  • Hiv (bij start PrEP, een maand nadat je begonnen bent met PrEP en dan elke 3 maanden)
  • Nier­func­tie (bij start PrEP, een maand nadat je begonnen bent met PrEP en dan elke 3 tot 6 maanden)
  • Chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en Hepati­tis C (elke 3 maanden)
  • Hepati­tis B (alleen bij start PrEP)

Het is ver­standig je tegen hepati­tis A en hepati­tis B te lat­en vaccineren.

Kosten

Om kosten te besparen kun je tests voor hiv, chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en hepati­tis B gratis lat­en doen bij je lokale GGD of regel dit online via Test­lab van Man­tot­Man.

Testen van je nier­func­tie  kan meestal alleen bij de huis­arts en als je je bij de huis­arts ook laat testen op hepati­tis C kost je dit bij elka­ar mogelijk per keer ongeveer €15,- van je eigen risico.

Vanzelf­sprek­end kun je alle testen lat­en doen bij de huis­arts, maar de kosten voor soa-testen gaan van je eigen risi­co af. Reken dan op een bedrag van ongeveer €210,- voor het hele pakket per keer. Ben je door je eigen risi­co heen, dan maakt het niet uit waar je de testen laat uitvo­eren, deze wor­den dan door je zorgverzek­er­ing vergoed.

Lees bij veel gestelde vra­gen meer over waarom deze testen noodza­ke­lijk zijn.

BELANGRIJK: Als je PrEP gebruikt, laat je dan ELKE 3 MAANDEN testen op hiv, nier­func­tie, chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en hepati­tis C.

Je kri­jgt geen nieuw recept mee van je arts als je deze testen niet hebt gedaan, dus het is belan­grijk dat je deze testen echt zelf bijhoudt en op tijd een nieuwe afspraak met je arts maakt.

Stap 3: Krijg je recept

Als je alle testen hebt doorlopen, en je arts ziet geen problemen om je PrEP voor te schrijven is het tijd voor het recept.

Je arts moet een recept voor gener­ieke Emtric­itabine-Teno­fovir diso­prox­il uitschri­jven. Dit zijn de mid­de­len waaruit PrEP bestaan. Er mag dus geen merk­naam op het recept staan.

BELANGRIJK: Slik je ook andere medici­j­nen? Geef dit dan door aan je arts. Het gebruik van som­mige medici­j­nen gaat niet goed samen met het gebruik van PrEP. Ook je apotheek kan dit voor je checken.

Tip: maak onmid­del­lijk nadat je het recept hebt gekre­gen alvast de vol­gende afspraak bij je arts!

Stap 4: Koop je PrEP

PrEP koop je bij de apotheek. Je moet dus met je recept naar de apotheek.

PrEP wordt helaas niet ver­goed door je zorgverzek­er­ing, dus je moet het zelf betal­en. PrEP kost min­i­maal zo’n €20 per 30 pillen.

PrEP wordt door ver­schil­lende fab­rikan­ten gepro­duceerd en ver­schilt daarom in prijs.

Ze werken alle­maal even goed, alleen Cen­tra­farm is mogelijk beperkt houd­baar. Dit is alleen een prob­leem als je PrEP niet elke dag slikt. Vraag dan om één van de andere merken.

PrEP­nu heeft een lijst gemaakt van apotheken die PrEP verkopen. We richt­en ons per apotheek steeds naar de goed­koop­ste optie.

Dit is maar een kleine selec­tie van apotheken. In principe moet elke apotheek PrEP voor een lage pri­js kun­nen lev­eren. Vraag dus of er goed­kope PrEP bij jouw eigen apotheek beschik­baar is.

Kom je er niet uit, of werkt je apotheek niet mee, neem dan con­tact op met PrEP­nu hier. Wij helpen je verder.