1.000 mensen tekenen PrEPnu-petitie


Onze eerder dit jaar gestarte petitie voor beschikbaarstelling van de hiv-preventiepil PrEP in Nederland is nu door 1.000 personen ondertekend. In de petitie vragen we minister Schippers van Volksgezondheid met klem maatregelen te nemen die toegang tot PrEP mogelijk en betaalbaar maken voor iedereen die het nodig heeft.

Het symbolische getal 1.000

1.000 ondertekeningen. Heel mooi, maar het getal heeft ook symbolische betekenis: het is evenveel als het aantal mensen dat in Nederland jaar in jaar uit hiv oploopt. Hiv-infecties die in feite onnodig zijn, omdat we die kunnen voorkomen met PrEP.

PrEPnu-acties gaan door

We zijn deze actiegroep begonnen omdat ons geduld opraakte. Er was maar weinig kennis over PrEP in onze gemeenschap en er leek nog minder draagvlak te bestaan om PrEP in Nederland beschikbaar te krijgen, dat moest veranderen. Zeker na de bijzonder teleurstellende antwoorden van Minister Schippers op kamervragen van D66 is het duidelijk dat we meer druk zullen moeten uitoefenen.

Wij gaan door totdat PrEP beschikbaar is voor iedereen in Nederland die het nodig heeft. En totdat iedereen voor zichzelf heeft kunnen uitmaken of hij al dan niet tot die groep behoort.

Op naar de 1.500 steunbetuigingen: teken en deel de PrEPnu-petitie – het blijft hard nodig!