PrEP geregistreerd in Europa, geen smoesjes meer!


Vandaag heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) Truvada goedgekeurd als hiv-preventiemiddel (PrEP). De minister van Volksgezondheid moet nu in actie komen op PrEP ook in Nederland beschikbaar te stellen.

 

Europese registratie

Het EMA is het bureau dat voor de gehele Europese Unie de toelating van nieuwe medicijnen reguleert. In het geval van Truvada is geen sprake van een nieuw medicijn, maar om een nieuwe vorm van gebruik als preventiemiddel, en daarvoor was een nieuwe registratie nodig. Het besluit van het EMA komt eerder dan verwacht, de procedure nam een half jaar in beslag. Het bureau baseert zijn beslissing op twee studies die de effectiviteit van Truvada om hiv-infecties te voorkomen onomstotelijk vast hebben gesteld.

Nederland

Dat het preventieve gebruik van Truvada nu goedgekeurd is door het EMA betekent dat PrEP in alle lidstaten van de Europese Unie beschikbaar gesteld kan worden. Hoe dat precies gebeurt en of PrEP vergoed wordt beslissen de individuele lidstaten zelf. In Nederland is de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, hiervoor verantwoordelijk. In reactie op Kamervragen over het beschikbaar stellen van PrEP in Nederland stelde zij zich de afgelopen maanden echter afwachtend op. Inmiddels kan de minister zich echter niet meer verschuilen achter het ontbreken van een EMA-registratie.

PrEP NU!

In reactie op de beslissing van het EMA pleiten de belangenorganisaties Aids Fonds – Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging vn Hiv Behandelaren ervoor om PrEP onmiddellijk beschikbaar te stellen in Nederland. “Het is cruciaal dat de minister nu niet langer aarzelt en geen tijd verliest in de strijd tegen hiv. Jaarlijks vinden duizend nieuwe hiv-infecties plaats in Nederland. Door PrEP snel toe te voegen aan het bestaande hiv-preventiepakket kan de minister een groot deel van deze infecties voorkomen” stellen de organisaties tegenover De Telegraaf.

Ook PrEPNU vindt dat de minister in actie moet komen. Nu de Europese registratie rond is heeft de minister geen excuses meer om nog langer te wachten. Een besluit over het invoeren van PrEP in Nederland op de lange baan schuiven zou totaal onverantwoord en volstrekt onnodig zijn.

PrEPNU roept daarom iedereen op om de minister van Volksgezondheid te laten weten dat PrEP snel beschikbaar moet komen in Nederland en de PrEPtitie te ondertekenen.