Gezondheidsraad adviseert: goede beschikbaarstelling van PrEP urgentGezondheidsraad adviseert: goede beschikbaarstelling van PrEP urgent

Vandaag adviseert de Gezondheidsraad minister Bruins voor Medische Zorg en Sport om PrEP te verstrekken aan mensen die een groot risico lopen op een hiv-infectie. De Commissie PrEP raadt de minister aan om PrEP in te voeren in een programma dat zorgvuldige medische begeleiding koppelt aan PrEP-verstrekking en noemt dit urgent.


In een zorgvuldig afgewogen rapport concludeert de Gezondheidsraad dat de overheid een rol heeft in het aanbieden van PrEP aan risicogroepen. PrEP biedt volgens de Commissie PrEP een goede kans om het aantal nieuwe hiv-infecties onder de hoogrisicogroep van MSM te verminderen. MSM vormen ‘in zekere zin een kwetsbare groep, omdat hiv en aids nog steeds omgeven zijn met een stigma. PrEP bevordert dat mensen die risico lopen op hiv zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen om zich te kunnen beschermen (zonder dat daarbij instemming van een partner nodig is,’ meent de commissie.Effecten monitoren en evalueren

Omdat niet goed te voorspellen valt in welke mate PrEP precies aan de preventie van hiv zal bijdragen, adviseert de commissie om het langetermijneffect van PrEP zorgvuldig te monitoren. Ze benoemt hiervoor een zestal specifieke aandachtspunten:

 • De beschikbaarheid van PrEP en het bereik van hoogrisicogroepen op landelijk niveau
 • Het effect op het aantal nieuwe hiv-diagnoses
 • De vraag naar PrEP binnen en buiten de hoogrisicogroep
 • Therapietrouw en daarmee direct verband houdend: de effectiviteit
 • Veranderingen in risicogedrag en aantal soa’s
 • Het ontstaan van resistentie


 • De Commissie PrEP van de Gezondheidsraad raadt de minister aan om de effecten van PrEP-gebruik na vijf jaar te evalueren op grond van de monitorgegevens en mogelijke veranderingen in kosteneffectiviteit. Momenteel zou PrEP zoals voorgesteld in dit advies niet alleen kosteneffectief, maar hoogstwaarschijnlijk zelfs kostenbesparend zijn.  Open brief belangenorganisaties

  AidsfondsSoa Aids Nederland, COC Nederland, de Hiv Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren reageren vandaag op het Gezondheidsraad-advies met een open brief gericht aan Minister Bruins. Ze doen daarin de klemmende oproep: “Elke dag langer wachten is onverantwoord; het betekent nieuwe hiv-infecties die voorkomen hadden kunnen worden. Zorg ervoor dat allen die risico lopen op hiv zo snel mogelijk betaalbaar toegang krijgen tot PrEP. Stop de hiv-epidemie nu!”


  De publicatie Preventief gebruik van hiv-remmers (nr. 2018/06) is te downloaden van gezondheidsraad.nl. Over dit advies is een korte video gemaakt. Ook die is te vinden op de website van de raad.