PrEP vergoed in Nederland: het werd waarachtig tijd!

PrEP vergoed in Nederland: het werd waarachtig tijd!

Na jarenlang dralen, wikken en wegen lijkt het nu minister Bruno Bruins (VWS) toch te zijn gelukt om een PrEP-regeling voor Nederland uit te denken. Dat meldt het AD vanavond. Het beleidsvoornemen is nog niet officieel bekend gemaakt.

Bronnen van de krant melden dat Bruins ‘ergens komende week’ zijn besluit zal meedelen aan de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS weigerde het plan te bevestigen. De Gezondheidsraad had afgelopen maart al aan Bruins dringend geadviseerd PrEP te verstrekken aan de groep met het hoogste risico op hiv: mannen die seks hebben met mannen.
Volgens de uitgelekte plannen is de bedoeling dat PrEP via zo’n 5 tot 7 GGD’s verspreid over het hele land beschikbaar komt. Welke taak de huisarts straks zal hebben bij de verstrekking van PrEP-zorg is onduidelijk.

12 euro uit eigen zak

De Gezondheidsraad stelt dat de prijs van PrEP de afgelopen jaren in Nederland is gedaald van 536 euro per maand tot 48 euro per maand begin 2018. Daarvan zouden gebruikers straks een kwart (12 euro) zelf moeten ophoesten.
PrEPnu heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat PrEP voor iedereen beschikbaar moet komen. Niet alleen zogenoemde hoog-risicogroepen maar iedereen die (weleens) een verhoogd risico loopt op hiv moet kunnen beschikken over optimale hiv-preventie. Het is nog onduidelijk hoe laagdrempelige toegang tot PrEP straks is gewaarborgd.

(Wordt vervolgd)