Aantal nieuwe hiv-infecties daalt sterk door PrEP

Het gebruik van PrEP in Nederland heeft gezorgd voor een sterke daling van het aantal nieuwe hiv-infecties. In 2021 kregen 427 mensen in Nederland de diagnose hiv. Vijf jaar eerder waren dat er nog ruim 700. De Stichting Hiv Monitoring (SHM), die jaarlijks rapporteert over de stand van de hiv-epidemie, spreekt van een duidelijk PrEP-effect. Meer informatie hierover vind je in het artikel van de NRC en het rapport van de SHM.

Bron: NRC 16/11/2022