Zeven jaar gele­den ont­moet­ten we je voor het eerst. Afgekomen op een oproep voor een foto­shoot stond je bij de hoek van de bar in Club Church. Gulle glim­lach, maar ook nog een beet­je verlegen.

Je werd een van de gezicht­en van de com­mu­ni­ty op onze eerste web­site. De jonge­man groei­de uit tot een heuse Mis­ter. Met leren pet en cheeky blik bleef je een van onze meest aansprek­ende poster­boys. En ook zelf gebruik­te je je titel en lat­er je ambas­sadeurschap van Pride Ams­ter­dam om aan­dacht te vra­gen voor PrEP, in de fetish­com­mu­ni­ty en daar­buiten. Trots en blij waren we met zo’n rolmodel!

Gis­ter­avond bereik­te ons het moeil­ijk te bevat­ten bericht dat je bent overleden. Terneerges­la­gen lev­en we mee met de fam­i­lie en vrien­den die je achter­laat. We gaan je mis­sen Axe!

Last updated 19/02/2023