Memo­r­i­al Axe Leito

Axe Leito, trotse leer­man, Mr. Leather Nether­lands 2019 en ambas­sadeur van Pride Ams­ter­dam, is afgelopen week­end overleden. Axe was bij lev­en een boeg­beeld van de leer- en fetisj com­mu­ni­ty en zette zich in voor tal van goede doe­len. Axe was een voor­beeld en rolmod­el voor onze gemeen­schap en daar­buiten, zijn gulle lach en posi­tieve uit­stral­ing maak­ten hem geliefd bij velen.

Op woens­dag 22 feb­ru­ari komen we bij elka­ar op het Homomon­u­ment om het lev­en van Axe te vieren en elka­ar te ste­unen bij dit onverwachte ver­lies. Kom naar het Homomon­u­ment waar we met elka­ar prat­en, luis­teren naar muziek die Axe fijn vond en kaarsjes bran­den ter nagedacht­e­nis. Zijn part­ner Robin en enkele naas­ten uit de com­mu­ni­ty zullen hun herin­ner­ing aan Axe met ons delen. Als je in gear komt had Axe dat prachtig gevon­den, maar kom zoals je wilt.

Wan­neer je bloe­men wilt leggen, weet dan dat Axe niet van orchideeën hield.

22 feb­ru­ari 2023 – vanaf 17:30 — Homomonument

Er wordt getra­cht een livestream te ver­zor­gen, wan­neer dat lukt zal de link hier gedeeld worden.

BRON: https://m.facebook.com/events/959306495065999

Last updated 20/02/2023