In memoriam Axe Leito (1980–2023)

Last updated 19/02/2023

Zeven jaar gele­den ont­moet­ten we je voor het eerst. Afgekomen op een oproep voor een foto­shoot stond je bij de hoek van de bar in Club Church. Gulle glim­lach, maar ook nog een beet­je ver­legen. Je werd een van de gezicht­en van de com­mu­ni­ty op onze eerste web­site. De jongeman […]

Apotheek lanceert Pride-actie voor betaalbare PrEP

Last updated 27/07/2022

Omdat de toe­ganke­lijkheid van PrEP in Ned­er­land nog steeds te wensen over­laat en de over­heid weinig onderneemt om dit te ver­beteren lanceert DC Apotheken een pri­js­ac­tie rond Pride Ams­ter­dam. In de weken rond Pride is de pri­js tijdelijk ver­laagd naar €7,50 per ver­pakking (30 tablet­ten). Bij een bestelling via de […]

Uitrol vaccinatiecampagne monkeypox

Last updated 22/08/2022

Op maandag 25 juli is de Ned­er­landse vac­ci­natiecam­pagne tegen mon­key­pox ges­tart, de eerste week alleen bij de GGD-regio’s Ams­ter­dam en Haaglan­den. In de daarop vol­gende weken zijn ook de andere GGD’en begonnen met het zetten van prikken. Inmid­dels is de mon­key­pox­vac­ci­natie in alle regio’s van start gegaan. Het heeft geen […]

PrEP in coronatijden

Last updated 15/05/2020

Nu de wereld op zijn kop staat van­wege de coro­nacri­sis, hebben veel mensen ook hun sek­sleven veran­derd. Som­mi­gen kiezen ervoor even hele­maal niet dat­en, anderen beperken zich meer dan voorheen tot een of een paar fuck­bud­dy’s. Maar wat betekent het eigen­lijk voor je PrEP-gebruik als je tijdelijk geen of minder […]

Deskundigen concluderen: nieuw type PrEP niet beter dan huidige pil

Last updated 19/01/2020

In Ned­er­land wordt PrEP onder ver­schil­lende merk­na­men verkocht. Maar of de pil nu blauw of groen is, in alle gevallen gaat het om dezelfde com­bi­natie medici­j­nen: teno­fovirdiso­prox­il en emtric­itabine. In een inter­na­tionale studie is gebleken dat een nét andere com­bi­natie van medici­j­nen (teno­foviralafe­namide en emtric­itabine) net zo goed werkt om […]